Autoškola Club Ostrava • Referentské školení  Školení řidičů - referentů:


  Povinnost účastnit se tohoto typu školení vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. a provádí se jedenkrát ročně.

  Zaměstnavatel je povinen zajistit školení řidičů - referentů všem zaměstnancům, kteří:


  • ve své pracovní době používají služební nebo soukromé vozidlo.
  • během plnění pracovních povinností (např. služební jízda) řídí služební nebo soukromé vozidlo.
  • řídí motorové vozidla na účelových pozemních komunikacích (například v podnikovém areálu nebo hale).

  Toto školení neplatí pro řidiče, kteří jsou povinní se účastnit zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů.

  Pro bližší informace a naplánování temínu nás kontaktujte:

  Ing. Dalibor Tichý Ph.D.
  tel.: 774 216 927
  info@autoskolaclub.cz